Alsterhälsan KBT

Maria Alster är legitimerad psykoterapeut och erbjuder individualterapi samt parterapi utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT)Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi är en psykologisk behandlingsmetod med vetenskapligt bevisad effekt vid olika typer av psykologisk problematik och har sin grund i inlärningspsykologin.
I kognitiv beteendeterapi tittar vi på sambanden mellan människors tankar, känslor och beteenden, hur problemen uppstår och hur de vidmakthålls. I KBT betonas vikten av samarbete mellan terapeut och klient, där klienten får arbeta med hemuppgifter mellan sessionerna
Behandlingen är ofta kortvarig (5-15 sessioner) men utformas efter klientens behov och problematik.
Det finns möjlighet till digitala samtal via Kry Connect, som är en krypterad och säker plattform för videosamtal.


Psykologisk behandling

Här kan du få hjälp med

  • Olika ångestsyndrom
  • Stress- och utmattningsproblematik
  • Depression
  • Sömnsvårigheter
  • Kris och trauma
  • Parterapi
Behandlingsarbetet startar med ett kartläggningssamtal. Vi gör en beteendeanalys där vi undersöker hur problemen uppstår och hur de vidmakthålls och vi sätter mål för behandlingen. I slutet av behandlingen gör vi en summering och planerar för hur du sedan kan arbeta vidare på egen hand.

Kontakt

Enklaste sättet att komma i kontakt med mig är att skicka ett mail där du berättar om varför du önskar kontakt. Jag hör sedan av mig via mail eller telefon.
Kostnaden för en session är 1050 kr. Vid avbokning inom 24 timmar före inbokat besök debiteras halva avgiften.

Adress: Västra Torggatan 11 (samma lokaler som MW PsykologPraktik)
Namn E-post Meddelande Skicka in
Alsterhälsan KBT samverkar och samarbetar i ett nätverk med olika aktörer inom området psykisk hälsa. Detta ger oss möjlighet att erbjuda ett brett utbud av kvalitativa tjänster med god leveranstrygghet.